Brug af persondata

Privatlivspolitik

Din sikkerhed og behandling af din data er vigtig for os hos Sølund Living ApS. Derfor harvi lavetdenne persondatapolitik, som sikrer, at du har et overblik over, hvordan din data erbeskyttet, og hvad du accepterer.

Formålet med behandling og opbevaring af dine persondata er:

• at forbedre vores produkter og tjenester

• at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig

• at administrere din relation til os

• at opfylde lovgivningens krav

Sølund Living ApS er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles ioverensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig

I forbindelse med køb og service hos Sølund Living ApS vil vi behandle dine persondata tilforskellige formål. Dette er nødvendigt for at kunne levere de bedste ydelser, service og produkter til dig. Vores behandling af dine data sker altid efter gældende lovgivning. Deforskellige formål og behandlingsgrundlag er beskrevet nedenfor:


• Bestilling, køb og service Når du kontakter os i forbindelse med bestilling, køb og service, vil det være nødvendigt atbehandle og opbevare nogle af dine persondata (fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.). Dine data vil blive benyttet til at levere den færdige ydelse og produkt tildig.


• MarkedsføringVi bruger cookies til at præsentere dig for relevant og målrettet indhold på voreshjemmeside og på andre hjemmesider. Dette er baseret på dit cookie-samtykke og denefterfølgende brug af cookie-data til markedsføring baseret på vores legitime interesse i atmarkedsføre vores produkter og brands.


Vi informerer yderligere om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies ipop-up vinduet på www.sølundliving.dk.


Videregivelse af data indsamlet via cookies er baseret på vores legitime interesse i atmarkedsføre produkter og ydelser.


• Nyhedsbreve og anden direkte markedsføring


Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbreve, registrerer vi dit navn, e-mailadresse og andreoplysninger, så vi kan sende relevant og målrettet markedsførings- og tilbudsmateriale.


Behandlingen er baseret på dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykketilbage, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra os.


• Svar på henvendelse via hjemmeside, eller andre kanaler (herunder sociale medier,e-mail, mv.) i forbindelse med kundeservice og interaktion


Hvis du kontakter os, vil vi registrere og behandle de personoplysninger, du afgiver i denforbindelse (fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, mv.). Vores medarbejdereshar adgang til disse data, så de kan hjælpe dig bedst muligt med din henvendelse.

Formål med brug af persondata

Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med vores service til dig.Disse databehandlere og underdatabehandlere er underlagt vores instrukser ibehandlingen af dine data. De eksterne samarbejdspartner må ikke bruge din data til egneformål.

Videregivelse og overførsel af persondata

Hvis vi er involveret i en fusion med, overtages eller overtager en anden virksomhed ellerblot dele af denne, så kan vi dele og videre give dine personlige oplysninger til dennevirksomhed. Vi ligger dog stadig til krav at denne virksomhed skal opbevare og behandledine oplysninger i henhold til gældende lovgivning således dine oplysninger er beskyttet ifremtiden.

Ejerskifte

Vi opbevarer persondataerne, så lang tid det er nødvendigt for at opfylde ovennævnteformål og med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.Personoplysningerne registreres hos Sølund Living og opbevares i fem år eller så længedet er nødvendigt af hensyn til service eller reklamationer.

Opbevaringsperiode

For os er dine rettigheder og ønsker vigtige for os, og nogle rettigheder kan værebegrænset af retlige forpligtelser og andre lovgivninger, som vi er underlagt.

Dine rettigheder.

Du har ret til at få indsigt i din egen data, som vi behandler om dig, og hvor vi haroplysningerne fra, samt brugen af disse, og hvor længe de bliver opbevaret. Du har ogsåret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv. I særlige tilfælde har du også ret tilat få slettet oplysninger om dig eller give os begrænset adgang til behandling af din data.Ved begrænset adgang kan det dog medføre, at visse funktioner ikke er tilgængelige ellerfungerer optimalt.Du har ret til at få indsigt i din egen data, som vi behandler om dig, og hvor vi haroplysningerne fra, samt brugen af disse, og hvor længe de bliver opbevaret. Du har ogsåret til at få korrigeret urigtige oplysninger om dig selv. I særlige tilfælde har du også ret tilat få slettet oplysninger om dig eller give os begrænset adgang til behandling af din data.Ved begrænset adgang kan det dog medføre, at visse funktioner ikke er tilgængelige ellerfungerer optimalt.

Du har i nogle tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod vores ellers lovligeindsamling, behandling og opbevaring af din data. Du har i visse tilfælde også ret til at fåtilsendt din persondata i maskinlæseligt format (dataportabilitet) samt vores dataansvarligetil at sende dig informationerne til en anden uden hindring. I det omfang det naturligvis ermuligt for os og kun så længe, at det er på baggrund af dit samtykke, hvis det angår enaftale/kontrakt, du har indgået med os.

Du kan altid læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Du kan altid kontakte os, hvis du mener at vi ikke lever op til de retslige krav og ellerlovgivning, eller hvis du har en anmodning om at få begrænset eller slettet din data. Hvis vimener, du lever op til kravene for dette, vil vi udføre den forespurgte handling hurtigstmuligt.

Du kan gøre dette ved at skrive til os på:

info@solundliving.dk


eller ringe til os på +45 2943 3589.


Sølund Living ApS


Overby skovvej 3


8732 – Hovedgård


CVR: 41005939

Klage

Du kan indgive en klage, hvis du er utilfreds med vores behandling af dinepersonoplysninger, eller hvis du ikke mener, vi lever op til Datatilsynets krav eller denpågældende lovgivning. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på dereshjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens onlineklageportal her –


https://ec.europa.eu/odr.

KONTAKT

Info@solundliving.dk

+45 2943 3589

Overby Skovvej 3 8732 Hovedgård